Proč jsou aktualizace programovacích jazyků tak drahé a jak je zlevnit? Naši vědci z FIT ČVUT mají řešení

Naši vědci z FIT ČVUT získali prestižní Advanced ERC grant v hodnotě 77 milionů Kč na výzkum zefektivnění a zlevnění aktualizací programovacích jazyků. Programovací jazyky umožňují programátorům komunikovat s počítači a zadat jim úkony, které mají provést. Počítače a jejich systémy jsou všude kolem nás například v dopravě, bankovních službách, chytrém telefonu nebo automatické pračce. Aby tato zařízení a služby odpovídaly technologickému vývoji a očekávání uživatelů, je nutná aktualizace nejen jejich kódů, ale i veškeré dokumentace. Tyto změny jsou pro firmy extrémně finančně a časově náročné a náklady se následně promítají do cen výrobků a služeb. 

Aby zůstaly programovací jazyky použitelné dlouhodobě, musí reagovat na vývoj v oblasti hardwaru, rozšiřovat se o nové funkce a zároveň se přitom přizpůsobovat novým požadavkům koncových uživatelů. V rámci zdokonalování programovacích jazyků se naši vědci na FIT ČVUT zaměřují na dva směry výzkumu. Na expresivitu jazyků – čím jednodušší bude vyjádření složitých algoritmů a jejich kontextu v programovacích jazycích, tím rychleji a snadněji bude možné jejich prostřednictvím zadat počítačům, co mají dělat. A na bezpečnost programovacích jazyků, aby se co nejvíce eliminovaly časté programátorské chyby. Třeba i taková automatická pračka musí vyřešit velké množství složitých procesů, aby úspěšně vyprala prádlo dle zvoleného programu.

Cílem vědců z Laboratoře výzkumu programování je najít řešení, jak průběžně vyvíjené inovace programovacích jazyků co nejrychleji, nejsnáze a bez zbytečné chybovosti aplikovat. A v důsledku toho dosáhnout zlevnění aktualizace programovacích jazyků. Když firma přijde s novou verzí programovacího jazyka. Nejprve je nutné vytvořit veškerou dokumentaci (manuály, návody, školení, příklady na internetu atd.), aby korespondovala s novou verzí jazyka. Následně musí programátoři přepsat starý kód na nový, aby nové změny používal, program se zjednodušil a eliminovaly se chyby. Naši vědci řeší, jak tyto všechny návazné procesy zautomatizovat.

„Problém je v tom, že nový jazyk nepotřebuje pouze nový kompilátor a související runtime systém, ale také vyžaduje nové nástroje pro vývoj softwaru, knihovny, dokumentaci, vzdělávací materiály nebo školící programy. Sečtou-li se náklady na tohle všechno, vychází nám ohromující částky. Například každá nová hlavní verze Javy přijde Oracle na zhruba 50 mil. dolarů,“ dodává prof. Jan Vitek, který vede výzkumnou skupinu laboratoře v rámci prestižního Advanced ERC grantu v hodnotě 3 milionů eur (cca 77 mil. Kč) a zároveň působí na Khoury College of Computer Sciences, Northeastern University v Bostnu.

FIT ČVUT v Praze má tu čest být jedinou fakultou v České republice, která v roce 2015 tento Advanced ERC grant získala.

Více o úspěchu

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková