Reporting a prezentace dat v praxi (Cross Masters)

Kdy

16. 3. 2021
14:30 – 16:00

Rezervace

Bez rezervace

Data jakožto nositel informace jsou klíčovým rozhodovacím aktivem společností. Je tak nezbytné, aby data byla čistě a jasně interpretována, což je úloha pro reporting. Během přednášky tedy zazní, jakou roli BI/reportingové oddělení v organizaci plní, jaké nástroje se využívají, a to včetně praktických ukázek. Přednášet bude Jiří Široký (senior data scientist) ze společnosti Cross Masters s.r.o.

Související události

Přednáška se koná v rámci předmětu Podnikové datové sklady (NI-EDW) a je přístupná všem zájemcům.

Kontaktní osoba

Ing. Magda Friedjungová, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková