Cena Wernera von Siemense 2021

Kdy

1. 8. – 30. 11. 2021

Kategorie

Soutěže

Máte zajímavou diplomovou či dizertační práci? Přihlaste ji nejpozději do 30. 11. 2021 do Ceny Wernera von Siemense. V této prestižní studentské soutěži můžete vyhrát až 50 000 Kč. Máte možnost i někoho nominovat a v případě jeho vítězství vyhrát 10 000 Kč. Soutěž je určená také pro akademické pracovníky a nadšené vědce.

Web akce

O soutěži

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen. Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku.