Přihlášení do magisterského (nebo bakalářského) programu

Kdy

31. 3. 2023

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro podání přihlášky do navazujícího magisterského (nebo bakalářského) programu. Podrobnosti.