Zápis do letního semestru a tvorba rozvrhu

Kdy

29. 1. – 18. 2. 2024

Kategorie

Harmonogram

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková