Tvorba rozvrhu

Kdy

2. 9. – 22. 9. 2024

Kategorie

Harmonogram

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.