Cena Wernera von Siemense 2023

Kdy

1. 8. – 30. 11. 2023

Kategorie

Soutěže

Máte zajímavou diplomovou či dizertační práci? Přihlaste ji nejpozději do 30. 11. 2023 do Ceny Wernera von Siemense. V této prestižní studentské soutěži můžete vyhrát až 70 000 Kč. Máte možnost i někoho nominovat a v případě jeho vítězství vyhrát 10 000 Kč. Soutěž je určená také pro akademické pracovníky a nadšené vědce.

Web akce

O soutěži

Cena Wernera von Siemense je určena pro pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce. Soutěž pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR. Záštitu nad udílením cen nově převzali předseda vlády Petr Fiala a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová a již tradičně i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je cena jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice. V předchozích pětadvaceti ročnících bylo oceněno 450 studentů, pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 15,3 milionů Kč.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková