Výuka FIT je v plném proudu online

FIT ČVUT dostála svému názvu a díky fakultním IT odborníkům naplno využila možnosti online výuky. Zajistila tak studentům vzdálenou účast na přednáškách i cvičeních, a to bezprostředně po uzavření všech škol. Fakulta tak nyní využívá několik nástrojů pro snazší výuku, komunikaci i práci zaměstnanců online z domova.

V reakci na opatření pro snížení rizika šíření nákazy koronavirem fakulta využila své moderní technologické zázemí a zajistila zachování kontinuálního fungování fakulty. ICT oddělení FIT ČVUT rozšířilo nabídku online nástrojů pro výuku a usnadnění práce  vyučujícím a zaměstnancům.

„Snažíme se maximální možnou měrou přizpůsobit obtížným podmínkám. Ačkoli se celý kampus ČVUT ponořil do tmy a ticha, jsme schopni spolupracovat jako celek v zájmu našich studentů. K tomuto účelu jsme využili technologické zázemí fakulty,“ říká k situaci děkan fakulty doc. Marcel Jiřina a dodává: „I když na fakultě již online výuka standardně funguje, vidím v této výzvě příležitost, jak využít to nejlepší, co fakulta má.“

Celá fakulta na MS Teams

Pro snazší komunikaci mezi studenty a vyučujícími i mezi zaměstnanci navzájem fakulta v techto dnech využívá službu Microsoft Teams. Jedná se o firemní platformu, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory včetně jejich záznamu, datové úložiště pro ukládání souborů a další aplikace vhodné pro týmovou práci. Tento nástroj podporuje digitální komunikaci a sdílení znalostí. Prostřednictvím webového rozhraní nebo desktopové aplikace je možné se k této službě připojit z pohodlí domova, a být tak pocitově ve středu dění na půdě fakulty. 

„Microsoft Teams jsme zvolili z několika důvodů. Služba odpovídá všem bezpečnostním i legislativním podmínkám a má jednotnou strukturu. Navíc je dostupná všem studentům i zaměstnancům celého ČVUT,“ vysvětluje logickou volbu této služby Ing. Martin Vaňko, vedoucí oddělení ICT.

Na Microsoft Teams fungují týmy pro jednotlivé předměty a také informační kanál pro studenty a zaměstnance ohledně aktuální koronavirové situace.

Streamované přednášky na YouTube

Ačkoliv posluchárny na fakultě zejí prázdnotou, přednášky a semináře jsou v plném proudu. FIT ČVUT vyčlenila v budově fakulty místnost pro vyučující, kteří prostřednictvím živého přenosu ve vysoké obrazové i zvukové kvalitě přednáší studentům přes fakultní YouTube kanál. Živý stream je následně automaticky uložen a je dostupný studentům i jako záznam. Některé přednášky jsou dostupné také veřejnosti. Najdete je na našem fakultním YouTube kanále v playlistu FIT online.

Fakulta pro všechny studenty i zaměstnance v rámci podpory vědy, výzkumu a výuky také zřídila fakultní cloud, kde lze vytvářet virtualizované servery. ICT oddělení připravilo i novou a uživatelsky přívětivou fakultní VPN pro vzdálený přístup z domovů k neveřejným službám a serverům FIT pro všechny své studenty a zaměstnance.

FIT je online neustále

Studenti fakulty mají k dispozici online nástroje pro výuku i v běžném provozu fakulty. Studijní materiály k předmětům jsou dostupné ve fakultní aplikaci Courses, úkoly z programování jim obratem kontroluje odevzdávací systém Progtest a některé přednášky zaznamenává Audiovizuální centrum studentů ČVUT. Katedra matematiky pro podporu výuky spravuje portál MARAST – Matematika radostně, kde jsou studentům k dispozici cvičebnice, kvízy i videolekce.

Fakulta se v tomto nelehkém období snaží vyjít svým studentům, vyučujícím i zaměstnancům vstříc, aby co nejméně pocítili překážky spojené s epidemiologickými opatřeními. Velký dík patří všem zainteresovaným FIŤákům, kteří mají velkou zásluhu na fungování fakulty v této mimořádné situaci.