Proběhne inovační online hackathon UniHack

20. 4. 2020

Ve dnech 1.–3. 5. 2020 proběhne inovační online hackathon UniHack. Talentovaní studenti zde spojí své síly s odborníky, aby pomohli firmám vyrovnat se s ekonomickými následky koronaviru. Cílem je vymyslet inovace, které pomohou firmám, institucím či organizacím zmírnit důsledky současné nepříznivé situace. Tématy budou například pomoc Praze, vzdělávání, zdravotnictví či stabilizace firem. Akci organizují především studenti a zaměstnanci Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) za podpory hlavního města Prahy či iniciativy prg.ai.

Mnoho domácích firem vinou epidemiologických opatření výrazně ztrácí na prosperitě a jejich budoucnost je přinejmenším nejistá. Na online hackathonu budou studenti spolu s inovátory a zástupci firem hledat řešení vedoucí k budoucí prosperitě.

Hackathon je proto pro tyto subjekty příležitostí, kde inovátorům přednesou problém a ti vymyslí vhodné řešení, které bude implementovatelné do praxe. Výsledkem by měly být nové nápady na služby či produkty, které firmám pomůžou se co nejlépe vzpamatovat a udržet si konkurenceschopnost směrem do budoucna.

Na hackathonu budou fungovat také mentoři, lidé z řad odborné veřejnosti, kteří budou  týmům s jejich projekty pomáhat. Jako motivace inovátorům poslouží krom neocenitelné spolupráce se zkušenými experty i následná spolupráce na výsledných projektech.

Firmy, instituce či organizace se do hackathonu mohou zapojit tak, že do 29. 4. 2020 zašlou své návrhy projektů (problém, který potřebují vyřešit) přes jednoduchý webový formulář na webové stránce akce. Následně budou z návrhů ve spolupráci s mentory formulována konkrétnější zadání pro zúčastněné týmy inovátorů, aby byl výsledek co nejefektivnější.  Jako témata projektů organizátoři zvolili kromě inovací pro firmy také inovace pro město, online vzdělávání či online zdravotnictví. Díky zapojení prg.ai očekávají také hojné využití moderních metod umělé inteligence. 

Více o UniHack

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková