Student FIT prezentoval článek na významné evropské konferenci

15. 9. 2020

Čerstvý absolvent bakalářského studia na FIT ČVUT Bc. Pavel Jahoda dosáhl výjimečného úspěchu v podobě prezentace odborného článku na konferenci European Conference on Computer Vision 2020 (ECCV). Přijetí článku na workshop v rámci ECCV je prestižní záležitost, protože se jedná o 3. nejvýznamnější konferenci v oblasti počítačového vidění na světě. Článek s názvem Autonomous Car Chasing vychází z bakalářské práce Pavla Jahody.

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit systém, který autonomně pronásleduje vozidla, jež se snaží aktivně ujet. To je scénář, který opravdu testuje limity autonomních vozidel, protože takové vozidlo musí být schopno rychlých dynamických manévrů. Za tímto účelem Pavel Jahoda společně s Ing. Janem Čechem, Ph.D. a prof. Ing. Jiřím Matasem, Ph.D. (oba z FEL ČVUT) vytvořili novou neuronovou síť, která simultánně detekuje objekty v obraze a dělí obraz na pojízdnou a nepojízdnou část. Tato síť je velmi rychlá, což je u autonomních vozidel důležité. Systém pak otestovali například s RC auty.

Téma bakalářské práce vzniklo i díky spolupráci ČVUT s Toyotou. Poté co byla bakalářka dokončena, ji Pavel Jahoda ve spolupráci s doktorem Čechem a profesorem Matasem přetavil na článek. Pavel Jahoda se také rozhodl téma své bakalářské práce popsat ve vypovídajícím blogpostu.

Více o tématu článku

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková