Výzva vědců #ZachraňmeČesko

16. 10. 2020

V pondělí 12. 10. 2020 byl rekordní počet nově hospitalizovaných, a to téměř 400. Od začátku září do dnešního dne kopíruje s naprostou přesností exponenciální růst. Exponenciálně roste i počet kritických případů a zároveň exponenciálně roste počet nakažených lékařů a sester. Toto vše znamená, že opatření zavedená v průběhu září nefungovala nebo spíše nebyla dodržována tak, aby fungovala.

Výzva multioborového panelu vědců za účasti infektologa, epidemiologa a datových vědců pod záštitou rektora ČVUT

Z výše uvedeného důvodu jsme se spojili, abychom důrazně upozornili na nadcházející riziko. Několik našich nezávislých předpovědí a modelů ukazuje následující:

 • Téměř jistě se blíží přetížení zdravotního systému, u malých nemocnic v horizontu dní, u velkých v horizontu týdnů. Jako důsledek bude omezena i standardní zdravotní péče.
 • Pokud nedojde k dramatické změně chování, může mít dle našich odhadů epidemie 5.000 až 15.000 obětí do konce roku (nad rámec dlouhodobého průměru).
 • Je velké riziko, že Česká republika bude následovat italský či newyorský scénář, lékaři budou nuceni rozhodovat, kdo dostane péči a kdo ne.

Apelujeme tedy na obyvatele

 1. Zaveďte osobní lockdown. Mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech – například péče o blízké. Neshlukujte se. Minimalizujte fyzický kontakt se všemi lidmi mimo vaši domácnost.
 2. Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry. Virus se šíří hlavně v kapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt s nimi je třeba zastavit buď vzdáleností, nebo kusem látky.
 3. Berte situaci skutečně vážně, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím, které riziko zlehčují či popírají (přehled vyvrácených nepravd najdete na manipulatori.cz).
 4. To, co uděláme či neuděláme teď, rozhoduje o tom, kolik lidí bude za měsíc vážně nemocných nebo bude umírat – nehrajte ruskou ruletu s osudem svých blízkých.

Víme z mnoha analýz a studií, že kombinace 1. a 2. je pro potlačení epidemie nejúčinnější.

Podepsáni

 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT, částicový fyzik.
 • MUDr. Petr Smejkal, infektolog a hlavní epidemiolog IKEM Praha.
 • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum, biochemik. 
 • doc. Jakub Steiner, Ph.D., ekonom v Centru pro teoretická studia UK a AV, na Cerge-Ei, a na Edinburské univerzitě.
 • Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc., vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů AV ČR.
 • Ing. Petr Ludwig, datový vědec, specializace modelování a simulace komplexních systémů.
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult., jaderná inženýrka a místostarostka obce Pyšely.

Bližší informace najdete také na webu: www.zachranmecesko.cz. Společně #ZachraňmeČesko!

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková