Vědec z FIT obdržel mezinárodní ocenění za svou práci

15. 6. 2021

Vědec z Laboratoře výzkumu programování na FIT, Pierre Donat-Bouillud, Ph.D., přihlásil svůj projekt do výzvy Horizont 2020. Obdržel za něj mezinárodní ocenění Seal of Excellence. Hlavním cílem výzvy bylo podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru formou mezinárodní a mezisektorové mobility.

Pierre Donat-Bouillud, Ph.D. se do výzvy programu Horizont 2020 s názvem Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships zapojil se svým projektem DataBugs: Finding Bugs in Data Science Codes a obdržel za něj mimořádné ocenění Seal of Excellence. Cílem jeho projektu je vyvinout nové technologie programovacího jazyka, a ulehčit tak práci datovým vědcům pomocí jazyka R pro empirické ověření nových myšlenek. 

Specifickým cílem výzvy bylo zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. Ocenění Seal of Excellence je udělení tzv. „certifikátu kvality“ projektům, které překročily práh způsobilosti k financování, nicméně financovány nebyly. Na základě tohoto certifikátu budou vědci moci vyhledat finanční podporu na národní nebo regionální úrovni.

Jednou z těchto národních podpor je výzva od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, kterou ministerstvo vyhlásilo za účelem podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions. V rámci této výzvy bude Pierre Donat-Bouillud se svým projektem participovat. 

Laboratoř se zabývá hlubším pochopením programovacích jazyků a jejich využitím.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková