Aplikace od FIT vás provede insolvenčním procesem

21. 10. 2021

Nová webová aplikace IsirExplorer nabízí přehled insolvenčních řízení v ČR s důrazem na proces oddlužení osob. Vyvinul ji student FIT ČVUT Ing. Pavel Tůma v rámci své závěrečné práce založené na otevřených datech. 

IsirExplorer poskytuje i takové statistiky o insolvenčním procesu, které doposud nebyly veřejnosti dostupné. Projekt vznikl pod Laboratoří otevřených dat, která je společným pracovištěm FIT a firmy Profinit, za podpory neziskové organizace Hlídač státu.
 

„Údaje o průběhu jednotlivých řízení se zveřejňují v insolvenčním rejstříku v podobě PDF dokumentů. Podrobná data o insolvencích v současnosti nejsou zveřejňována žádným jiným způsobem a PDF formát není ideální pro strojové čtení,“ říká Pavel Tůma a dodává: „Navrhl jsem proto systém pro automatizované čtení údajů z PDF dokumentů v insolvenčním rejstříku a jejich přehlednou vizualizaci.“


Cílem diplomové práce s názvem „Systém pro agregaci a zobrazení dat o insolvenčních řízeních“ bylo vytvoření webové prezentace se statistikami o insolvenčních řízení v ČR. Výsledná aplikace IsirExplorer tak poskytuje veřejnosti přehledné a podrobné statistiky o insolvenčních řízeních. Data o stavech v krajích, věřitelích, správcích a statistiky procesu oddlužení jsou pro uživatele přehledně zobrazeny pomocí grafů, tabulek i map.

Mapa úspěšnosti oddlužení podle krajů

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková