Podejte si přihlášku do doktorského studia

15. 11. 2021

Rádi byste se stali skutečným odborníkem v oblasti, která vás baví? Nakročte si na akademickou dráhu, bádejte ve svém oblíbeném oboru a staňte se v něm uznávaným expertem. Přihlášky do letního semestru 2021/2022 na doktorské studium je možné podávat do 15. 12. 2021. Přijímací řízení se bude konat ve dnech 17.–21. 1. 2022.

Doktorské studium znamená především vlastní vědecko-výzkumnou činnost, zapojení se do mezinárodní spolupráce a publikační činnost, které vedou k finální dizertační práci. Pro kvalitní vědecký výzkum mají studenti doktorského programu Informatika k dispozici moderní technologické zázemí se špičkovým IT vybavením. 

„Studijní předměty programu jsme koncipovali tak, aby pokrývaly široké spektrum odborných oblastí informatiky. Doktorské studium u nás znamená především vědu a výzkum, proto jsme náplň předmětů uzpůsobili tak, aby získané znalosti mohly být základem pro zpracování dizertačních témat studentů,“ říká doc. Štěpán Starosta, proděkan pro vědu a výzkum. 

Absolventi doktorského programu Informatika budou schopni na základě širokých znalostí ze všech oborů informatiky využít světového trendu provázanosti hardwaru a software a stát se vedoucími výzkumných týmů v IT průmyslu.