Studenti prezentovali svůj výzkum na Prague Embedded Systems Workshop 2022

19. 8. 2022

FIT ČVUT ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2022 organizovala mezinárodní výzkumné setkání Prague Embedded Systems Workshop 2022 (PESW) uspořádané Katedrou číslicového návrhu a výzkumnou skupinou DDD, kde doktorandi prezentovali své výsledky a pokroky ve všech aspektech návrhu, testování a aplikací vestavných systémů. Workshop, kterého se zúčastnilo celkem 60 lidí, se zaměřoval zejména na spolehlivé a nízkoenergetické návrhy. Součástí akce byly zvané přednášky tří významných odborníků z univerzit i z praxe a soutěž závěrečných studentských prací.  

Soutěž závěrečných prací byla organizována jako studentská posterová sekce. Zúčastnit se mohli autoři bakalářských a diplomových prací, které byly obhájeny v tomto nebo minulém roce. Do této soutěže se přihlásilo celkem osm studentů. Na prvním místě se umístil Ing. Josef Koumar s prací Detekce a rozpoznávání periodické komunikace v síťovém provozu. Druhé místo získal Bc. Adam Švehla s prací Aplikace pro robota Pepper pro mobilního operátora. Třetí místo obsadila Bc. Martina Bechyňová s prací Software pro digitronové hodiny.

„Nejtěžší bylo vysvětlit srozumitelně celou podstatu mé diplomové práce v několika málo minutách. Podařilo se to a byla to přínosná zkušenost,“ komentoval akci vítěz letošního ročníku Ing. Josef Koumar.

Tak jako každý rok i letos bylo hlavním cílem PESW zprostředkovat studentům zpětnou vazbu k jejich závěrečným pracem, a pomoci tak začínajícím vědcům a vědkyním. Významným bodem programu byla vystoupení řady odborníků, mezi nimiž přednášel také profesor a světový odborník na analýzu dat a strojové učení José Camacho Páez ze španělské University of Granada, který nastínil problematiku statistické analýzy pomocí více proměnných, což dokáže zlepšit výsledky a odhalit chyby v měření. 

Mezi přednášejícími byli také odborníci z fakulty. Ing. Dominik Soukup z Katedry číslicového návrhu na PESW například poprvé veřejně představil metodu vyhodnocování datových sad postavenou na permutačních testech. Workshop měl i zvláštní sekci zaměřenou na síťovou bezpečnost, kterou zastřešuje Laboratoř monitorování síťového provozu.

„Věřím, že myšlenka workshopu byla letos opět naplněna – autoři přihlášených příspěvků získali ke svým článkům recenze a prezentace autorů doprovázely konstruktivní diskuze. Jsem přesvědčen, že tyto podněty pomohou autorům v navazujícím výzkumu,“ shrnul akci organizátor sekce Síťové bezpečnosti Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., z Katedry číslicového návrhu.