Jak technologie formují společnost? Odpovědi přinesla konference Technologie ve společnosti

15. 12. 2022

Na FIT ČVUT proběhla konference Technologie ve společnosti, kde se odborníci zabývali otázkou, jakou historickou roli hrají technologie ve formování lidské společnosti. Během 8 přednášek a oxfordské debaty se téměř 150 účastníků dozvědělo, jaký vliv mají technologie na společnost od lékařství přes finance až po AI technologie nebo blockchain. Akci pořádala 13. listopadu 2022 nová výzkumná skupina CCHAOS.

Hlavním řečníkem konference byl Iain Standen, CEO organizace Bletchley Park Trust, kde během druhé světové války Alan Turing a kolegové dešifrovali nacistickou Enigmu. Iain Standen pohovořil o vzestupu i pádu této pro druhou světovou válku klíčové společnosti. Mezi dalších osm řečníků patřil například William Lobkowicz (House of Lobkowitz), který rozebral téma kultury, blockchainu a digitálního zachování minulosti. V závěrečné oxfordské debatě se odborníci zaměřili na otázku, zda existuje objektivní moralita. 

Akci pořádala nová výzkumná skupina CCHAOS (Cloud Civilisations, Honest, and Optimised Systems), která na fakultě vznikla s myšlenkou multioborově zkoumat fenomény společenské komplexity a vlivu technologií na lidské chování. Svět kolem nás je komplikovaný a díky nejmodernějším technologiím, které máme v současnosti k dispozici, můžeme pochopit, proč se chováme, tak jak se chováme.

„FIT ČVUT se zaměřuje na rigorózní výzkum v oblasti informatiky, ale zároveň je fakultou, která se vášnivě věnuje popularizaci vědy pro širokou veřejnost. Důraz se klade na aplikovatelnost výzkumu pro běžný život i průmysl, a interdisciplinární přístup k vědě,“ říká Sara Polak, spoluzakladatelka výzkumné skupiny CCHAOS, antropoložka a archeoložka umělé inteligence, a dodává: „Vznik skupiny CCHAOS je důkazem pokrokovosti této fakulty i její dedikaci vzdělávání veřejnosti v oblasti technologií a vytváření komunity kolem předmětů, které se na fakultě učí.“

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková