Pořádáme konferenci Technologie ve společnosti

Jakou historickou roli hrají technologie ve formování společnosti? Svět kolem nás je komplikovaný – krize, války, schizofrenie identity společnosti. Nejsme ani zdaleka první vlna lidstva, která se problematikou společenské komplexity zabývá. Jsme ale první vlna lidstva, která má k dispozici nejmodernější technologie, díky nimž můžeme pochopit, proč se chováme tak, jak se chováme.

Za tímto záměrem vznikla na FIT ČVUT naše výzkumná skupina CCHAOS (Cloud Civilisations, Honest, and Optimised Systems), která má za cíl multioborově zkoumat fenomény společenské komplexity. V rámci námi pořádané konference Technologie ve společnosti, která se uskuteční v neděli 13. listopadu 2022, vám přiblížíme rozmanité aspekty lidské společnosti – od lékařství přes finance až po vzrušující technologie zabývající se AI nebo blockchain. To vše prožijete společně s našimi akademickými kolegy a průmyslovými partnery.

Můžete se těšit na přednášky světových speakerů, oxfordskou debatu na téma „Existuje objektivní moralita?“, představení naší výzkumné skupiny, hackathon a vystavovatele ze sféry inovací a vědy. Jako keynote speaker vystoupí Iain Standen, CEO Bletchley Park, kde během druhé světové války Alan Turing a kolegové dešifrovali nacistickou Enigmu.

Pokud vás zajímají technologie, věda nebo kultura a chcete získat nový náhled na naši společnost, pak na této konferenci nesmíte chybět! Akce je zdarma a vhodná pro studenty i širokou veřejnost. Nezapomeňte si včas zarezervovat svou vstupenku.