Cenu Stanislava Hanzla získal student FIT ČVUT

6. 12. 2022

Student FIT ČVUT Ing. Šimon Schierreich získal Cenu Stanislava Hanzla pro nadané studenty, a to za své vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost. U příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu ji udělilo ČVUT svým nejlepším studentům. Cenu si Šimon Schierreich převzal 24. listopadu 2022 v Betlémské kapli u příležitosti výročního koncertu Inženýrské akademie ČR.

Šimon Schierreich, absolvent magisterské specializace Teoretická informatika a student doktorského studia na FIT ČVUT, se na fakultě věnuje zejména výzkumu v oblasti kolektivní výpočetní volby, algoritmické teorie her, parametrizované složitosti a teorie grafů. Ve své dizertační práci se zabývá multivarietní složitostí a strukturálními parametry v kolektivní výpočetní volbě. Na fakultě také působil jako vyučující a v současné době je mimo jiné jedním z organizátorů Fiťáckého informatického korespondenčního semináře (FIKS) pro středoškoláky.

„Myslím si, že získání této ceny je skvělým oceněním nejen pro mě osobně, ale pro celou výzkumnou skupinu, jelikož vědecké články dnes málokdy vznikají jako dílo jednoho autora. A já jsem měl na kolegy obrovské štěstí. Navíc má naše práce spíše teoretický charakter, což se hůře prezentuje navenek,“ říká ke své práci Šimon Schierreich.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc., prvního polistopadového rektora ČVUT v Praze.