Vynikající výsledky přináší již úvodní etapa projektu Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků

9. 5. 2023Ivana Macnarová

Projekt FETA –⁠ Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků, prošel prvním hodnocením poskytovatele dotace Ministerstva vnitra ČR, které označilo jeden z dosavadních výsledků za vynikající. 

Cílem projektu je vytvoření nových technologií, nástrojů a postupů, které budou schopny monitorovat šifrovanou komunikaci a identifikovat bezpečnostní hrozby. Zvýšení kyberbezpečnosti a obranyschopnosti tak zajistí síťové infrastruktuře, zařízením i jednotlivým službám. Projekt je čtyřletý a běží od roku 2022.

Díky spolupráci tří týmů (CESNET, FIT ČVUT a FIT VUT) pod vedením Ing. Tomáše Čejky, Ph.D., z Katedry číslicového návrhu na FIT ČVUT a spolupracovníka CESNETu, se podařilo vyvinout unikátní a vysoce přesnou metodu detekce IoT malware. Metoda byla již dokonce publikována v časopise IEEE IoT, jednom z nejprestižnějších impaktovaných časopisů v oblasti IoT. Publikace nese název BOTA: Explainable IoT malware detection in large networks a spoluautory jsou Daniel Uhříček, Karel Hynek, Tomáš Čejka a Dušan Kolář. Časopis IEEE IoT je v mezinárodní databázi časopisů Web of Science jedním z nejcitovanějších časopisů IoT a zároveň je považován v rámci Google Scholar žebříčku za nejlepší časopis v kategorii výpočetních systémů. 

První rok projektu FETA přinesl i další významný úspěch v podobě vědeckého článku, který Jan Luxemburk a Tomáš Čejka publikovali pod názvem Fine-grained TLS service classification with reject option v prestižním impaktovaném časopise Computer Networks. Článek popisuje unikátní architekturu neuronové sítě schopnou s vysokou přesností klasifikovat šifrovaný provoz do 190 různých kategorií (jednotlivých síťových služeb) s využitím pouhých statistických dat o provozu. 

I odborná komunita si všimla jedinečných výsledků projektu a článek se objevil také v newsletteru webu Feisty Duck, který je cenným zdrojem informací pro každého, kdo se zabývá bezpečností. Zakladatelem Feisty Duck je známý bezpečnostní expert a výzkumník Ivan Ristić. Autor knihy „Bulletproof SSL and TLS“, která je referenčním průvodcem pro bezpečné použití SSL/TLS protokolu pro šifrovanou komunikaci. A také autor známých služeb SSL labs a Hardenize pro testování zabezpečení například webových serverů a komunikace s nimi.

Projekt Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků (FETA, VJ02010024) byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu VJ – Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1).

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková