2 studentky FIT ČVUT = 2 vítězství na SHE STEM Award 2023

Hned dvě studentky z FIT ČVUT se umístily na stupních vítězů v soutěži bakalářských prací studentek SHE STEM Award 2023. Bc. Markéta Petrtýlová získala druhé místo s prací E-learningová aplikace pro rozvoj kybernetické bezpečnosti a Bc. Eliška Helikarová získala hned třetí místo se svou prací Analýza anonymity aplikace Anketa ČVUT. Do soutěže se přihlásilo celkem 40 studentek a jen 8 z nich se dostalo do finále, které se konalo 30. 11. 2023 na ČVUT.

Markéta Petrtýlová je absolventkou bakalářské specializace Manažerská informatika a nyní pokračuje v magisterském studiu na FIT ČVUT. Její bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací, implementací, nasazením a testováním aplikace pro rozvoj znalostí v oblasti sociálního inženýrství. Součástí práce je analýza požadavků společnosti poptávající vzdělávací E-learningovou aplikaci a popis podpory zaměstnanců společnosti při nasazení i prvním používání aplikace. 

„Do soutěže jsem se přihlásila, abych získala nové zkušenosti a potkala úspěšné studentky z ostatních českých univerzit. Cením si, že jsem mohla poznat zajímavé lidi hned z několika z různých firem, kteří se stali při přípravách na soutěž mými mentory a pomohli mi ještě o krůček posunout mé prezentační dovednosti.“

Markéta v současnosti vede studentskou organizaci Microsoft Studentské Trenérské Centrum, které před časem sama absolvovala. V průběhu bakalářského studia absolvovala půlroční stáž ve společnosti Microsoft a na částečný úvazek pracovala ve firmách jako IBM a MSD.

Eliška Helikarová je absolventkou bakalářské specializace Informační bezpečnost a nyní pokračuje v magisterském studiu na FIT ČVUT. Její závěrečná práce se zabývá analýzou anonymity aplikace Anketa ČVUT, webové aplikace, kterou využívá ČVUT pro interní hodnocení výuky. Tato aplikace spadá do kategorie anonymních anketních systémů, což znamená, že data obsažená v dotaznících odevzdaných studenty by neměla být spojitelná s jejich identitou. Analýza anonymity je v práci pojatá jako analýza hrozeb s využitím modelu LINDDUN jakožto hlavní metodologie pro modelování hrozeb soukromí.

„Váhala jsem, zda se do soutěže přihlásit, protože jsem věděla, že to bude náročné. Ale nelituji toho. Měla jsem k dispozici mentora, který mi pomohl se připravit. Získala jsem tak cennou zkušenost prezentování vlastní práce před publikem, přístup do komunity sdružení SWE (Society of Women Engineers) a možnost navázat nové kontakty s lidmi z praxe. Během své práce jsem zjistila v aplikaci některé nedostatky, které jsem nahlásila správci aplikace. Mezi nimi byla i závažná zranitelnost, která byla téměř okamžitě opravena. Jsem tedy ráda, že má práce měla reálný dopad.“

Studium na FIT ale pro Elišku nebylo první studiem na VŠ. Nejdříve studovala Vysokou školu múzických umění v Bratislavě a své studium ukončila na Islandu, kde strávila 2 poslední roky studia a právě zde se začala ve svém volném čase zabývat programováním. Zaujalo ji natolik, že se po svém návratu přihlásila na FIT ČVUT a stala se úspěšnou absolventkou.