V univerzitní soutěži UnIT 2024 obsadili studenti z FIT ČVUT všechny stupně vítězů

22. 5. 2024

Studentské týmy FIT ČVUT obsadily stupně vítězů v jedné ze soutěžních kategorií univerzitní programovací soutěže UnIT 2024 a ve druhé kategorii získal studentský tým 2. místo. Studenti fakulty byli tak nejúspěšnější v konkurenci celkem 54 účastníků fakult ČVUT, UK, VUT, VŠE, VŠCHT, MU a Unicorn University. Týmy měly za úkol během jednoho dne navrhnout a prezentovat řešení pro reálný problém z praxe zadaný firmami. Soutěžilo se o hodnotné ceny za 70 000,- Kč, které věnovaly partnerské firmy.

Soutěž UnIT 2024 uspořádali 3. dubna 2024 studenti z organizace BEST Prague ve spolupráci s firmami a za podpory FIT ČVUT, která akci hostila ve svých prostorách. Na vypracování zadání měli studenti pouhých necelých 8 hodin a poté své výsledky prezentovali před odbornou porotou složenou ze zástupců firem, zástupců organizace BEST a akademických pracovníků ČVUT. 

Letošní v pořadí již 9. ročník proběhl ve dvou kategoriích: T-Mobile: Hackni Téčko a ComAp: Simulátor elektronické řídící jednotky s CAN komunikací. Zadání od firmy T-Mobile znělo podvrhnout Pepper T-Dee robotovi data, díky kterým bude „zákazníkům“ schopný nabídnout bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a obory ČVUT. Firma ComAp zadala soutěžícím za úkol vytvořit aplikaci umožňující simulaci a monitoring ECU (Electronic Control Unit) s odesíláním a přijímáním ECU zpráv po CAN sběrnici.

V kategorii T-Mobile: Hackni Téčko studenti FIT dominovali a jejich týmy kompletně obsadily stupně vítězů: 1. místo obsadil Prostě Team složený ze studentů FIT:  Barbora Fučíková, Jaroslav Knápek, Michal Pech a Tereza Neprašová. Na 2. místě se umístil tým Dump it,  kde FIT reprezentovali: Lukáš Mrázek, Martin Vidmar, Matouš Hoffmeister a Yannick Daniel Gibson a 3. místo obsadil tým FIT boyz and MMF girl ve složení za FIT: David Mašek, Matěj Latka, Tomáš Koranda.

V kategorii ComAp: Simulátor elektronické řídící jednotky s CAN komunikací obsadil 2. místo tým z FIT ČVUT s názvem Absolute UnITs ve složení Matěj Kocourek, Matěj Frnka, Matouš Kulhan, Vojtěch Müller.

"Soutěž UnIT nás hned od začátku zaujala a soutěžní kategorie simulátoru CAN komunikace nám zněla zajímavě a tematicky asi nejblíže výuce na FIT ČVUT. Nejtěžší částí bylo vejít se do časového limitu, ale organizátoři z firmy ComAp byli vstřícní a nápomocní, za což jim děkujeme, stejně jako studentskému klubu BEST za organizaci celé soutěže", doplňuje Matěj Kocourek za celý tým, složený ze studentů FIT ČVUT.

UnIT je týmová programovací soutěž s doprovodným programem, která si klade za cíl sblížit studenty IT oborů s firemními partnery přímo na půdě ČVUT a představit studentům vysokých škol svět IT netradiční formou.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková