Uzavřeli jsme zlaté partnerství s firmou ŠKODA AUTO

26. 11. 2019

FIT ČVUT dne 25. 11. 2019 uzavřela zlaté partnerství s firmou ŠKODA AUTO a.s. Dohoda mezi moderní a progresivní fakultou a českou automobilovou jedničkou je výsledkem efektivní spolupráce. Vizí je propojit IT teorii s praxí pro zefektivnění automobilového průmyslu a výchovu budoucích IT expertů.

ŠKODA AUTO jakožto Zlatý partner FIT ČVUT má zájem zaměstnávat kvalitní a vhodně vyprofilované absolventy. Současně disponuje odborným zázemí, kterým chce fakultu podporovat. Děkan fakulty doc. Marcel Jiřina k tomuto významnému partnerství dodává:

„Naše fakulta si cení vzájemné spolupráce s touto firmou. Cílem fakulty je propojovat teorii s praxí a zprostředkovat studentům zajímavé projekty, díky kterým získají potřebné zkušenosti pro svou budoucí kariéru.“

Spolupráce obou subjektů vznikla již na počátku tohoto roku a za tu dobu se podařilo dokončit již čtyři projekty. Obě strany diskutovaly možné rozšíření spolupráce i do budoucna, a to například v oblasti vzdělávání, zejména v doktorském programu. Podpis smlouvy tak potvrzuje oboustranný přínos tohoto výjimečného partnerství.

Doc. Marcel Jiřina podepisuje rámcovou smlouvu s Mgr. Petrem Rešlem, zástupcem ŠKODA AUTO a.s.

Více o uzavření spolupráce

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková