Vyplňte Anketu ČVUT pro zimní semestr

Do 21. 2. jsme otevřeli Anketu hodnocení výuky ČVUT pro zimní semestr 2019/2020. Od 3. 2. můžete hodnotit, i když jste předmět (doposud) neukončili. Anketu můžete vyplnit prostřednictvím aplikace Anketa ČVUT

Primárním cílem ankety je získat zpětnou vazbu a informace, které přispívají k případným korekcím a ke zlepšení kvality i obsahu výuky tak, aby se co nejvíce blížila očekávání studentů. 

„Anketa je pro nás cennou zpětnou vazbou a nápovědou kudy a kam dále směrovat vzdělávání na fakultě. Zajímá nás, co naše studenty trápí a co vnímají jako pozitiva. Postřehy od absolventů bakalářského studia nám umožňují se zamýšlet nad úpravami a organizací magisterského studia,“ říká děkan fakulty doc. Marcel Jiřina.

Pro vyučující je důležité, aby i magisterské studium bylo studenty vnímáno pozitivně a bylo pro ně přínosem. Snahou je, aby se fakulta neustále rozvíjela a zlepšovala. Některé problémy lze řešit snáze, některé jsou řešitelné jen za cenu velkých koncepčních změn, jakou je například rakreditace.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková