The Prague Stringology Conference

The Prague Stringology Conference je mezinárodní stringologická konference, která se koná každoročně na Fakultě informačních technologií ČVUT. Konferenci pořádá výzkumná skupina The Prague Stringology Club (Pražský stringologický klub) z Katedry teoretické informatiky. Konference hostí přednášky zahraničních odborníků z oblasti stringologie a dalších příbuzných témat.

Současný ročník

Ve dnech 26.–28. srpna se na Fakultě informačních technologií ČVUT uskuteční The Prague Stringology Conference 2019. Program konference se skládá z dvanácti přednášek zahraničních odborníků z oblasti stringologie. Mezi nimi bude i zvaná přednáška Jakuba Radoszewskiho z Varšavské univerzity. Konferenci organizují členové výzkumné skupiny The Prague Stringology Club. Za účast na konferenci se vybírá konferenční poplatek.

Minulé ročníky

Historie konference sahá až do roku 1996, kdy se konal první The Prague Stringology Club Workshop. Od roku 2001 se každoročně konala The Prague Stringology Conference na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Od roku 2010 hostí konferenci Fakulta informačních technologií. Sborníky a prezentace z minulých ročníků najdete na webových stránkách konference.

The Prague Stringology Conference 2018
Ve dnech 27.–28. srpna se na Fakultě informačních technologií ČVUT uskuteční The Prague Stringology Conference 2018. Program konference se skládá z jedenácti přednášek zahraničních odborníků z oblasti stringologie. Mezi nimi bude i zvaná přednáška Esko Ukkonena z Helsinské univerzity. Přednášet budou také členové výzkumné skupiny The Prague Stringology Club, která celou konferenci organizuje.
The Prague Stringology Conference 2017
The Prague Stringology Conference 2017 se koná ve dnech 28.–30. srpna na Fakultě informačních technologií ČVUT v pražských Dejvicích. Program konference se skládá ze čtrnácti přednášek zahraničních odborníků z oblasti stringologie.
Minulé ročníky konané na FIT ČVUT v letech 2010–2016
The Prague Stringology Conference 2016
The Prague Stringology Conference 2015
The Prague Stringology Conference 2014
The Prague Stringology Conference 2013
The Prague Stringology Conference 2012
The Prague Stringology Conference 2011
The Prague Stringology Conference 2010

Kontakt

Konferenci organizuje The Prague Stringology Club ve spolupráci s Fakultou informačních technologií. Konference se každoročně koná v Kampusu Dejvice, Praha 6.

Jan Holub - profile

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Spolupředseda programové komise a organizačního výboru PSC

Profesor na Katedře teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., jan.holub@fit.cvut.czSpolupředseda programové komise a organizačního výboru PSC


Poslední změna: 21.8.2019, 10:37