StringMasters

StringMasters je workshop, který se koná několikrát ročně v různých světových městech. Některé workshopy pořádá i The Prague Stringology Club (Pražský stringologický klub) z Katedry teoretické informatiky. Tématem jsou každoročně různé stringologické disciplíny jako indexování, komprese dat nebo bioinformatika.

Setkání je neformální, bez pevně daného programu, kdy účastníci tvoří skupinky dle svých zájmů. Hlavním cílem akce je spojit výzkumníky v této oblasti, a to seniorní vědce, doktorandy, ale i absolventy.

Současný ročník

Ve dnech 29. až 31. srpna se na Fakultě informačních technologií ČVUT uskuteční 36. mezinárodní workshop Summer StringMasters Prague 2019. Tématem jsou různé stringologické disciplíny. Účast je bezplatná, avšak je nutné se registrovat. Letos proběhlo již jedno setkání na Univerzitě v Pise.

Minulé ročníky

Historie StringMasters sahá do roku 2007, kdy se konalo první setkání na kanadské McMaster University. StringMasters mají za sebou již více než třicet setkání na různých mezinárodních univerzitách. Naše fakulta hostí setkání v roce 2019 již pošesté.

Summer StringMasters Prague 2018
Ve dnech 29. až 31. srpna se na Fakultě informačních technologií ČVUT uskuteční 35. mezinárodní vědecké setkání Summer StringMasters Prague 2018. Tématem jsou různé stringologické disciplíny. Letos proběhla již dvě setkání na univerzitách v Singapuru a Lisabonu.
Summer StringMasters Prague 2017
Ve dnech 31. srpna až 2. září se uskuteční 31. mezinárodní vědecké setkání Summer StringMasters Prague 2017. Tento rok proběhlo již šest setkání na univerzitách ve Francii, Jižní Africe, Mauriciu, Kanadě, Polsku a USA.
Minulé ročníky konané na FIT ČVUT
Summer Stringmasters 2015
Summer Stringmasters 2014
Summer StringMasters 2013

Kontakt

Workshop se koná každoročně v Kampusu Dejvice, Praha 6. Hlavními organizátory jsou prof. Jan Holub a Ing. Regina Šmídová, oba z Katedry teoretické informatiky. Prof. Jan Holub je navíc i člen vědecké komise workshopu.

Jan Holub - profile

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Hlavní organizátor StringMasters Prague

Profesor na Katedře teoretické informatiky

Regina Šmídová - profile

Ing. Regina Šmídová

Organizátorka StringMasters Prague

Sekretářka Katedry teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., jan.holub@fit.cvut.czHlavní organizátor StringMasters Prague


Poslední změna: 21.8.2019, 15:30