SEDMA

SEminář Dějiny Matematiky, Informatiky a Astronomie (SEDMA) je seminář Fakulty informačních technologií ČVUT ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků (PP JČMF) a Českou astronomickou společností ČAS

Seminář byl založen na podzim roku 1992 při příležitosti výstavy Experimentem k poznání v Národním technickém muzeu v Praze. V letech 1994 – 2009 se seminář SEDMA konal na Katedře matematiky na Fakultě stavební ČVUT. V roce 2009 se přemístil na Fakultu informačních technologií ČVUT, kde se koná dodnes.

Program semináře pro vás připravují:

  • Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. – 22435 9871, 22435 9871, Katedra teoretické informatiky FIT ČVUT
  • RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. – 22044 5035, Ústav matematiky, VŠCHT

Srdečne zveme všechny zájemce.

doc. RNDr.  Martin  Solc, CSc., Astronomicky ustav UK, MFF UK:
Zdenek Kopal a tesne dvojhvezdy
doc. RNDr. Alena Solcova, Ph.D., FIT CVUT v Praze:
Numericke metody v astronomii
 

Více informací o semináři a aktuální program najdete na http://alenasolcova.cz/sedma/.

Aktuálně

Semináře konané v zimním semestru 2017/2018.

28. 11. 2017 – Roman Pipek: Biologické hodiny pro matematiky
Přednáška přiblíží způsob uvažování biologů, včetně toho, jak počítají samotné buňky. Dále představí letošní Nobelovy ceny a ukáže, jak významný byl přínos matematiky a informatiky k odměněným objevům.

Archiv

2014/2015

Datum Název přednášky Přednášející
10. listopadu 2015
doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.,
FSV ČVUT v Praze
7. dubna 2015 Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK
24. března 2015 Ing. Martin Kákona, Hvězdárna Soběslav
3. března 2015
doc. RNDr. Martin Klazar, Ph.D., MFF UK Praha
13. ledna 2015 Historie navigace: Od starověku po 20. století Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR

ZS 2013/2014

Datum Název přednášky Přednášející
9.  prosince 2014 RNDr. JAN FÁBRY, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
18. listopad 2014 Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT v Praze
29. říjen 2014 Nové výsledky z putování po stopách Aloise Martina Davida ROMAN PIPEK & kol.
14. říjen 2014
 
Mgr. LIBOR KOUDELA, Ph. D., Ústav matematiky a kvantitativních metod, Univerzita Pardubice

LS 2013/2014

Datum Název přednášky Přednášející
13. května 2014 Archimédés a jeho Metoda Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D., KDM MFF UK
22. dubna 2014 Čestina ve věku počítačů – jazykové korpusy doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
25. března 2014 Zdeněk Kopal a tesné dvojhvězdy 
Numerické metody v astronomii
doc. RNDr.  Martin  Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze
25. únor 2014 Historie normálního rozdělení Ing. Lubomír Soukup, Ph.D., UTIA AV ČR
 

ZS 2013/2014

Datum Název přednášky Přednášející
3. prosince 2013 Prof. Dr. Erwin Neuenschwander, Inst. fur Mathematik, Universitat Zurich
"Bernhard Riemann (1826-1866)
The Development of Complex Analysis
8. října 2013 Ulugh Beg a observatoř v Samarkandu   Jan Růt, FIT ČVUT v Praze
19. listopadu 2013
Jakub Filip Kulik (1793 – 1863)
Tabulky a kalendáře
RNDr. Luboš Moravec, MFF UK Praha
3. prosince 2013
Bernhard Riemann  (1826 – 1866)
The Development of Complex Analysis
Prof. Dr. Erwin Neuenschwander, Institut für Mathematik, Univ. Zürich
14. ledna 2013
Matematika staroegyptských písařů
O výuce matematiky ve starověkém Egyptě
PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D., FF UK Praha
 

 

LS 2012/2013

Program.pdf

Datum Název přednášky Přednášející
19. února 2013 MATEMATICKÉ ZÁKLADY KOPERNÍKOVY ASTRONOMIE - K 640. výročí Kopernikova narození Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT v Praze
19. března 2013 VÝPOČET JAKO GENEROVÁNÍ ZNALOSTÍ
"Výpočty jsou motorem vědy."
Prof. RNDr. JIŘÍ WIEDERMANN, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, Praha
16. dubna 2013 NEKONEČNO A GEORG CANTOR
Další vývoj představ o nekonečnu
RNDr. PETER ZAMAROVSKÝ, CSc., FEL ČVUT v Praze
14. května 2013 NIELS H. ABEL: ALGEBRAICKÉ ROVNICE 5. STUPNĚ - Závěrečná kapitola klasické algebry Mgr. MARIE VĚTROVCOVÁ, FF ZČU Plzeň
18. června 2013 STŘEDOVĚKÝ PTOLEMAIOVSKÝ GLOBUS PhDr. ALENA HADRAVOVÁ, CSc., ÚSD AV ČR, Praha
Doc. RNDr. PETR HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha

 

ZS 2012/2013

Datum Název přednášky Přednášející
8. ledna 2013

Hledání „předpotopní astronomie“

PhDr. DANIEL ŠPELDA, Ph.D., FF ZČU Plzeň
11. prosince 2012

O SÍLE MATEMATICKÉHO OBJEVU
Hold Alanu M. Turingovi – ke 100. výročí jeho narození.

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. z Ústavu informatiky AV ČR v Praze
4. prosince 2012 NEKONEČNO A GEORG CANTOR
Nejstarší představy o nekonečnu
RNDr. PETER ZAMAROVSKÝ, CSc., FEL ČVUT v Praze
16. listopadu 2012
HISTORIE A PRINCIPY FOTOREALISTICKÉHO  ZOBRAZOVÁNÍ
Od výpočtu viditelnosti k paprskovým Monte-Carlo metodám
RNDr. JOSEF PELIKÁN, Skupina počítačové grafiky, MFF UK Praha
23. října 2012
ARCHIMEDŮV PALIMPSEST A STOMACHION
Objev a řešení antického hlavolamu ve 20. století
JAN KALINA, FIT ČVUT v Praze

 

LS 2011/2012

Aktuální program na LS 2011/2012

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Alena Šolcová, Alena.Solcova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 14.1.2019, 14:10