Vyhledávání grantů a výzkumných záměrů

https://v3s.cvut.cz/ - V3S = Komponenta Věda, výzkum, vnější styky při ČVUT v Praze http://www.isvav.cz/ - Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (výzkum, vývoj a inovace, podporované z veřejných prostředků ČR)

Komponenta VVVS
Vstup do aplikace V3S - evidence publikací, akcí (grantů, výzkumných záměrů a smluv) a uznání vědeckou komunitou v databázi V3S.

Aplikace EZOP  vstup do aplikace EZOP - evidence grantových přihlášek do tuzemských i zahraničních grantových programů. (EZOP není součástí databáze V3S.)

Odkaz na stránky Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT v Praze https://research.cvut.cz/
Na těchto stránkách najdete odkazy na aplikace EZOP, SGS, V3S, Semináře, Výzvy.

 Poslední změna: 24.7.2017, 11:55