Popis oborů

Každý obor je vedle společných předmětů programu pokryt oborovými předměty. Všechny obory mají společnou kostru, kterou můžete pro jednotlivé roky nástupu vidět v doporučených průchodech studijními plány, podobné průchody jednotlivými obory najdete na stránkách příslušných oborů. Od akademického roku 2015/2016 se můžete hlásit do nově akreditováno programu Informatika. Staví na všem pozitivním, co přinesla předchozí akreditace, avšak došlo k inovaci oborů a jejich předmětů. Pro aktuální studenty jsou vyučovány obory Softwarové inženýrství a Informační technologie původního programu Informatika.

V kombinované formě budou od akademického roku 2015/2016 vyučovány následující obory:

 

Bezpečnost a informační technologie

 • garant oboru: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

 • ochutnávka témat oboru:

  •  bezpečná správa a konfigurace sítí a www serverů 

  • praktické i teoretické dovednosti pro zabezpečení SW i HW (šifrování, psaní bezpečného kódu, čipové karty)

  • do hlubin operačních systémů (principy a zabezpečení operačních systémů, údržba, ladění)

 

Webové a softwarové inženýrství

 • garant oboru: prof. Ing. Petr Kroha CSc.

- zaměření Softwarové inženýrství

 • ochutnávka témat oboru:

  • realizace většího software (programování ve velkém)

  • analýza, návrh, implementace, testování

  • práce v softwarovém týmu (hra na malou SW firmu)

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ing. Daniel Vašata, daniel.vasata@fit.cvut.cz


Poslední změna: 17.10.2016, 16:56