Řádné volby do AS FIT a doplňovací volby AS ČVUT 2015

Volební komise FIT vyhlašuje volby do Akademického senátu FIT ve volebních obvodech studentů a zaměstnanců podle Volebního a jednacího řádu AS FIT. Zároveň dílčí volební komise FIT vyhlašuje doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Plné informace naleznete na stránce předsedy volební komise: http://users.fit.cvut.cz/suchyon7/volby2015/

K čemu?

Akademický senát je kontrolním a "zákonodárným" orgánem. Vidí zcela do hospodaření a dokáže i leccos změnit. Navíc schvaluje a diskutuje například nad podmínkami pro přijetí nebo jinými záležitostmi zásadními pro studium. Fakultní senát, neboli v naší hantýrce "malý" dokáže ovlivnit pak jen záležitosti přímo se týkající fakulty a nenařízené "shora" rektorátem. Školní (ČVUT, "velký") pak kontroluje nejen jednotlivé fakulty, ale třeba i SÚZ.

Proč vy?

Pokud jste student, může pro vás mít členství v AS mnoho zajímavých aspektů. Poznáte své vyučující z jiného pohledu, naučíte se jednat, nebo třeba (v ideálním případě) prosazovat zájmy kolegů studentů. Nelíbí se vám něco? Staňte se senátorem / senátorkou :) Pokud jste vyučující, zaměstnanec, můžete zdárně prosazovat zájmy své katedry nebo svého uskupení. Nestačí vám možnost vznášet připomínky na grémiu děkana? Staňte se senátorem / senátorkou.

Jak kandidovat (ve stručnosti)?

 • vytvořte kandidátku (A5 na šířku), nezapomeňte na:
  • drobný popis vaší osoby, případně nastiňte vaše plány v roli senátora / senátorky
  • fotografii
  • souhlas s kandidaturou
  • podpis
 • pošlete elektronickou podobu kandidátky na fakultní mail marketa.louckova
 • doručte jí v papírové podobě na sekretariát děkana a to jedním ze způsobů:
  • osobně do rukou sekretářky děkana Markéty Loučkové: Nová budova (Thákurova 9, Praha 6), místnost 333
  • v obálce vhodit do schránky Sekretariát děkana v obálce označené „Kandidát AS FIT“ nebo „Kandidát AS ČVUT“
  • případně opatřete elektronickou verzi uznávaným podpisem

Výsledky voleb do AS FIT

Volby do AS FIT proběhly úspěšně hned v prvním kole.

Studentskými senátory a senátorkami v AS FIT se stali: Bc. Jan Friedl, Bc. Magda Friedjungová, Ing. Matěj Bartík a Ing. Eliška Šestáková

Do zaměstnanecké komory AS FIT byli úspěšně zvoleni: Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D., Ing. Ondřej Guth, Ph.D., Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D., Ing. Lukáš Bařinka, Ing. Michal Šoch, Ph.D. a Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Výsledky voleb do AS ČVUT

Volby do AS ČVUT proběhly úspěšně v prvním kole, na druhou výzvu V první výzvě nebyli nominováni žádní kandidáti.

Náhradníky do AS ČVUT byli zvoleni: Bc. Miroslav Hrončok, Bc. Josef Smrž a Jan Mára v tomto pořadí.

Více informací na: http://users.fit.cvut.cz/suchyon7/volby2015/

Za společnou volební komisi, Petr PulcPoslední změna: 3.12.2018, 12:38