Akademický senát

Volby do AS FIT a AS ČVUT

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí Volební řádem AS FIT a Volebním řádem AS ČVUT.

Volební řád AS FIT Volební řád AS ČVUT

Výsledky voleb

Volební komise zveřejnila výsledky pro volby do Akademického senátu FIT a do Akademického senátu ČVUT, oboje ve volebním obvodu studentů. Volby jsou platné. Do AS FIT byli zvoleni Štěpán Pechman a Ing. Josef Koumar. Senátorem AS ČVUT se stal Bc. Ondřej Štorc.

Volby do AS FIT Volby do AS ČVUT