Akademický senát

Volby do AS FIT a AS ČVUT

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí Volební řádem AS FIT a Volebním řádem AS ČVUT.

Volební řád AS FIT Volební řád AS ČVUT

V současnosti neprobíhají žádné volby.

  • Mandáty dvěma studentům z Akademického senátu FIT skončí v prosinci 2023 a mandáty zbylým senátorům v prosinci 2024.
  • Mandát jednomu studentovi z Akademického senátu ČVUT skončí na konci roku 2023, druhému z nich v prosinci 2024 a akademickým pracovníkům v prosinci 2025.