Akademický senát

Volby do AS FIT a AS ČVUT

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí Volební řádem AS FIT a Volebním řádem AS ČVUT.

Volební řád AS FIT Volební řád AS ČVUT

V současnosti neprobíhají žádné volby.

  • Mandáty dvěma studentům Akademickému senátu FIT skončí v listopadu 2022 a mandáty zaměstnancům skončí v prosinci 2024.
  • Mandáty současnému Akademickému senátu ČVUT skončí v prosinci 2022.