Akademický senát FIT zřizuje vlastní komise z členů akademické obce, které připravují doporučení, stanoviska a souhrnné informace pro jeho rozhodování.

Hospodářská komise

Hospodářská komise má na starosti kontrolu rozpočtu fakulty.

Komise pro vyhodnocování kvality vzdělávání

Hlavním úkolem komise je systematické vyhodnocování kvality vzdělávání na FIT skrze komunikaci se studenty a zaměstnanci FIT a analyzování výsledků Ankety ČVUT. Komise má za úkol výstupy z předmětové i nepředmětové Ankety analyzovat nejen pro jednotlivé semestry, ale i meziročně.

Kandidatura do komise

Chcete pomoci zlepšit kvalitu výuky na FIT? Máte návrhy na vylepšení Ankety a chtěli byste, aby spatřily světlo světa? Staňte se členy Komise pro vyhodnocování kvality vzdělávání!

Akademický senát FIT hledá dva studenty a tři akademické pracovníky, kteří se stanou členy nové komise. Úkolem komise bude vydávat doporučení na vylepšení výuky na FIT na základě komunikace se studenty i vyučujícími a analýzy výstupů z Ankety ČVUT.

Kandidátky můžete posílat elektronicky přes Google Forms po přihlášení přes FIT účet do 2. 4. 2023.