Akademický senát FIT zřizuje vlastní komise z členů akademické obce, které připravují doporučení, stanoviska a souhrnné informace pro jeho rozhodování.

Hospodářská komise

Hospodářská komise má na starosti kontrolu rozpočtu fakulty.

Komise pro vyhodnocování kvality vzdělávání

Hlavním úkolem komise je systematické vyhodnocování kvality vzdělávání na FIT skrze komunikaci se studenty a zaměstnanci FIT a analyzování výsledků Ankety ČVUT. Komise má za úkol výstupy z předmětové i nepředmětové Ankety analyzovat nejen pro jednotlivé semestry, ale i meziročně.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jan Řezníček