PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.

Pozice

člen AS - zaměstnanec České vysoké učení technické v Praze
člen AS - zaměstnanec FIT České vysoké učení technické v Praze
člen hospodářské komise AS České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS České vysoké učení technické v Praze
zaměstnanec Katedra softwarového inženýrství