PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BIE-EMP Economic and management principles
BIE-EHD Introduction to European Economic History
BIE-EPR Economic project
BI-EHD Úvod do evropských hospodářských dějin

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-SEP Světová ekonomika a podníkání II.
NI-SEP Světová ekonomika a podníkání II.