Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Akademický senát

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Akademického senátu FIT pořizuje tajemník zápis, který zahrnuje program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání zapracuje připomínky a zápis schválí.

Dokumenty projednávané Akademickým senátem FIT jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Dokumenty projednávané senátem

Funkční období 2018–2021

Zobrazit další

Funkční období 2015–2018

Zobrazit další

Funkční období 2012–2015

Zobrazit další

Funkční období 2009–2012

Zobrazit další