Akademický senát

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Akademického senátu FIT pořizuje tajemník zápis, který zahrnuje program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání zapracuje připomínky a zápis schválí.

Dokumenty projednávané senátem

Dokumenty projednávané Akademickým senátem FIT jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Obsah stránky je v přípravě…

Funkční období 2015–2018

Zobrazit další

Funkční období 2012–2015

Zobrazit další

Funkční období 2009–2012

Zobrazit další