Akademický senát

Usnesení

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Senát je může změnit jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Funkční období 2021–2024

Zobrazit další

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jan Řezníček