Ing. Lukáš Bařinka

Pozice

člen AS - zaměstnanec FIT České vysoké učení technické v Praze
člen AS - zaměstnanec České vysoké učení technické v Praze
člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
člen komise pro informační strategii AS České vysoké učení technické v Praze
zaměstnanec Oddělení ICT
zaměstnanec Katedra softwarového inženýrství