Ing. Lukáš Bařinka

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Prezentační systém v Blenderu

Autor
Matyáš Sojka
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lukáš Bařinka
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Prezentační systémy jsou v současné době velice rozšířenými nástroji. Umožňují jak vytváření prezentací, tak samotné preznetování. Téměř výhradně se současná řešení omezují na 2D prezentace. Tato práce je určena uživatelům, kteří hledají alternativu k zevšednělým dvourozměrným prezentacím. Práce se zabývá návhrem a implementací prezentačního systému, který nabízí využití třetího rozměru. Dosahuje toho pomocí rozšíření (plug-in) aplikace Blender. Výsledné spojení plug-inu a prostředí Blenderu umožňuje vytváření dílčích 3D scén (komponent), jejich spojování do výsledné prezentace a následné odprezentování.

Souvislosti a doporučování obsahu na webu

Autor
Jindřich Žák
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lukáš Bařinka
Oponenti
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tvorbou doporučovacího systému pro web Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem práce je provést analýzu obsahu webu a na základě ní navrhnout a implementovat vhodné řešení pro hledání doporučovaného obsahu založeného na souvislostech mezi publikovanými příspěvky. Doporučování obsahu je dosaženo za pomoci uložení dat do grafové databáze Neo4j. Metriku, která je potřebná k ohodnocení míry souvislosti mezi články, poskytuje algoritmus PageRank. Web je založen na redakčním systému Drupal. Pro zajištění komunikace s grafovou databází byl vytvořen modul pro Drupal. Řešení práce má přínos pro návštěvníky, kterým zjednoduší orientaci na webu, a pro tvůrce obsahu, kterým ulehčí práci při úpravách obsahové části webu.

Integrace Revizního procesu do Google Docs

Autor
Tadeáš Friedrich
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lukáš Bařinka
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Tato práce řeší současny proces tvorby a úpravy webovych stránek FIT ČVUT v Praze a to především schvalovací části toho procesu. Cílem práce je tento proces zefektivnit. Tohoto cíle práce dosahuje analyzou procesu, jednotlivych rolí, problémů, požadavků a technologií s ním souvisejících a následnym návrhem a implementací doplňku do těchto technologií. Jedná se zejména integraci revizního procesu do cloudovych služeb Google Docs a Trello. Doplněk je implementován v jazyku Google Apps Script v prostředí Google Docs odkud je propojen s dalšími webovymi službami, jako je Trello, Google Sheets, Firebase a další.

Vizualizace cest v grafu

Autor
Matěj Pokorný
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lukáš Bařinka
Anotace
S vizualizací cest v grafu se dnes setkáváme v mnoha oblastech lidského bádání i každodenního života. Ať už pomáhá řidiči v podobě GPS navigace nebo administrátorovi při analýze zatížení sítě, je její správnost a přehlednost k pochopení problematiky často klíčová. V této práci jsou popsány jednotlivé techniky vizualizace cest v grafech a obecné nástroje, které se tímto problémem zabývají. Tyto nástroje jsou však pro začínající uživatele často příliš komplikované. V rámci této práce proto byla vyvinuta webová aplikace, která si klade za cíl co nejsnazší a nejrychlejší vizualizaci cest v grafu při zachování funkcionalit pokročilejších nástrojů v této oblasti. Aplikace je dostupná online.

Vizualizace cest v grafu

Autor
Vojtěch Polcar
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lukáš Bařinka
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro menší a rozsáhlé grafy, která se zabývá vizualizací grafů a cest v nich. Aplikace umožní samotné grafy vytvářet. V rámci této bakalářské práce jsou nejdříve analyzovány metody vizualizace grafů a jejich existující řešení. Dále jsou zanalyzována a popsána testovací data, dle kterých je výsledná aplikace otestovaná. Na základě této analýzy a testovacích dat jsou specifikovány požadavky na vytvoření nové aplikace. Následně je vytvořen návrh aplikace, který je přizpůsoben vytvořeným požadavkům. Navržená aplikace je následně implementována a otestovaná. Vytvořená aplikace umožňuje tvorbu grafů, jejich editaci, prohledávání grafu za účelem vizualizace cest a importování a exportování dat.

Osvědčené postupy při skriptování v shellu

Autor
Michal Pešek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lukáš Bařinka
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Práce se zabývá využitím osvědčených postupů při skriptování v shellu Bash. Poskytuje podrobnou analýzu vybraných postupů pro mírně pokročilé uživatele a demonstruje jejich použití v praxi při návrhu a implementaci výsledného programu, který generuje kostru nových skriptů dle zadaných parametrů. Analytická část je zároveň doplněna o ukázkové kódy a spustitelnou sadu skriptů.

Diplomové práce

Nejlepší postupy při tvorbě webů z pohledu přístupnosti a použitelnosti

Autor
Jiří Pavelka
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Lukáš Bařinka
Oponenti
Ing. Václav Stoupa

Kontextová historie v shellu

Autor
Šimon Let
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Lukáš Bařinka
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
I dnes zůstává příkazová řádka populárním způsobem jak ovládat počítač. Historie shellu umožňuje lidem snadno opakovat předchozí příkazy což zvyšuje jejich produktivitu. Způsob jakým lidé používají shell závisí na kontextu jako je třeba současný adresář. V této práci chceme využít dostupný kontext ke zlepšení standartní historie shellu. Analyzujeme funkce standartní historie a to jak je lidé používají. Identifikujeme interaktivní zpětné vyhledávání jako neefektivní mechanismus standartní historie vhodný pro náhradu. Prozkoumáním existujících nástrojů historie shellu najdeme nástroje, které řeší problémy s interaktivním zpětným vyhledáváním. Nacházíme také kontextové nástroje historie shellu, které ale nepřináší uživateli velké zlepšení. Navrhujeme systém historie shellu, který přináší výhody existujících nekontextových nástrojů historie. Zároveň náš návrh používá kontext k dalšímu zlepšení funkcí historie shellu. Implementujeme podstatnou část našeho návrhu. Naše řešení zaznamenává historii shellu s kontextem. Terminálová aplikace vyhledává v historii a zobrazuje relevantní výsledky na základě současného kontextu. Na základě dat o používání od našich uživatelů porovnáváme naše řešení s populárním existujícím nástrojem pro vyhledávání v historii -- Hstr. Naše řešení v průměru podává podobný nebo lepší výkon než Hstr. Existuje mnoho situací, kde naše řešení překonává Hstr. Uživatel při vyhledávání potřebuje méně znalosti a musí méně psát. Naše řešení v průměru šetří uživateli více napsaných znaků. Naše řešení bylo za poslední čtyři měsíce nainstalováno přes 600 krát. Někteří naši uživatelé dříve používali Hstr a naše aplikace pokrývá všechny jejich předchozí potřeby. Zpětná vazba kterou jsme dostali od komunity je z velké části pozitivní.