Volby do Akademického senátu FIT na funkční období 2022–2024

Volební komise zveřejnila výsledky pro volby do Akademického senátu FIT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2022–2024. Volby jsou platné a byli zvoleni 2 senátoři, a to P. Kolský a J. Mertlová.

Volby do Akademického senátu ČVUT

Společně s těmito volbami probíhaly rovněž volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2023–2024 a akademických pracovníků pro funkční období 2023–2025.

Podrobnosti

Výsledky voleb

  • Počet oprávněných voličů: 2 518
  • Počet hlasujících: 651
  • Volební účast: 26 %
Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Pavel Kolský 374 57,5
2 Jitka Mertlová 282 43,3
Zvolení náhradníci
3 Vít Kalianko 223 34,3
4 Bc. Tomáš Valenta 178 27,3
5 Martin Paleček 111 17,1
Ostatní kandidáti
6 Albert Havliček 95 14,6
7 Tomáš Prager 77 11,8
8 Eduard Stehlík 69 10,6

Pořadí a počet zvolených senátorů a náhradníků se řídí Volebním řádem AS FIT. Seznam náhradníků nahrazuje seznam současných zvolených náhradníků studentů z voleb do AS FIT 2021.

Harmonogram voleb

Kandidátky lze podávat do 14. 11. 2022 do 12:00. Samotné volby proběhnou od 21. do 27. 11. 2022. Výsledky voleb budou zveřejněny do dvou pracovních dnů od ukončení elektronické volby.

  • 14. 11. 2022, 12:00: Uzávěrka podání kandidátek
  • 21. 11. 2022, 9:00 – 27. 11. 2022, 12:00: Elektronické volby
  • 29. 11. 2022: Vyhlášení výsledků voleb

Průběh voleb

Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od 21. 11. 2022, 9:00 do 27. 11. 2022, 12:00. V aplikaci je možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky. Podrobný průběh voleb stanovuje Volební řád AS FIT.

Kdy jsou volby platné a kdo je zvolen

Volby do AS FIT jsou platné při celkové účasti nejméně 15 % voličů. Není-li tato podmínka splněna probíhá dle Volebního řádu AS FIT další kolo volby, resp. doplňující volby. Každý volič může zvolit libovolný počet z kandidátů ve svém obvodu.

Pořadí kandidátu pro zvolení do AS FIT je následující: 

  • První dva studenti s nejvyšším počtem hlasů, kteří dosáhnou alespoň 15 % hlasů studentů, kteří se zúčastnili voleb, se stávají senátory.
  • Ostatní kandidáti, kteří neskončili na prvních dvou místech, ale zároveň dosáhli 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb v daném volebním obvodu, se stávají náhradníky.
  • V případě rovnosti hlasů u více kandidátů rozhoduje volební komise losem.