Volby do Akademického senátu ČVUT 2022

Volební komise zveřejnila výsledky pro volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2023–2024 a akademických pracovníků pro funkční období 2023–2025. Volby jsou platné a bylo zvoleno všech 5 senátorů. Zvoleni do zaměstnanecké části byli J. Janoušek, P. Olšák a L. Bařinka. Studentskými senátory se stali J. Meinlschmidt a O. Štorc.

Volby do Akademického senátu FIT

Společně s těmito volbami probíhaly rovněž volby do Akademického senátu FIT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2022–2024.

Podrobnosti

Výsledky voleb

Volební obvod zaměstnanců

 • Počet oprávněných voličů: 148
 • Počet hlasujících: 80
 • Volební účast: 54 %
Pořadí Kandidát POČET HLASŮ PROCENT
Zvolení senátoři
1 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 54 67,5
2 RNDr. Petr Olšák 45 56,3
3 Ing. Lukáš Bařinka 41 51,3
Zvolení náhradníci
4 Ing. Jan Řezníček 35 43,8
5 PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph. D. 31 38,8

Volební obvod studentů

 • Počet oprávněných voličů: 2 515
 • Počet hlasujících: 542
 • Volební účast: 22 %
Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent Status
Zvolení senátoři
1 Jakub Meinlschmidt 424 78,2 zvolen na 2 roky
2 Ondřej Štorc 196 36,2 zvolen na 1 rok
Zvolení náhradníci
3 Bc. Eliáš El Frem 153 28,2 náhradník

Pořadí a počet zvolených senátorů a náhradníků se řídí Volebním řádem AS ČVUT. Seznam náhradníků nahrazuje seznam současných zvolených náhradníků studentů z voleb do AS ČVUT 2020.

Harmonogram voleb

Kandidátky lze podávat do 14. 11. 2022 do 12:00. Samotné volby proběhnou od 21. do 27. 11. 2022. Výsledky voleb budou zveřejněny do dvou pracovních dnů od ukončení elektronické volby.

 • 14. 11. 2022, 12:00: Uzávěrka podání kandidátek
 • 21. 11. 2022, 9:00 – 27. 11. 2022, 12:00: Elektronické volby
 • 29. 11. 2022: Vyhlášení výsledků voleb

Průběh voleb

Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od 21. 11. 2022, 9:00 do 27. 11. 2022, 12:00. V aplikaci je možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky. Podrobný průběh voleb stanovuje Volební řád AS ČVUT.

Kdy jsou volby platné a kdo je zvolen

Volby do AS ČVUT jsou platné při celkové účasti nejméně 15 % voličů. Není-li tato podmínka splněna probíhá dle Volebního řádu AS ČVUT další kolo volby, resp. doplňující volby. Každý volič může zvolit maximálně 3 kandidáty, pokud spadá do obvodu akademických pracovníků, nebo 2, pokud spadá do obvodu studentů.

Pořadí kandidátu pro zvolení do AS ČVUT je následující: 

 • První tři akademičtí pracovníci, kteří dosáhli alespoň 15 % hlasů se stávají senátory s funkčním obdobím na 3 roky.
 • První dva studenti s nejvyšším počtem hlasů, kteří dosáhnou alespoň 15 % hlasů studentů, kteří se zúčastnili voleb, se stávají senátory, první s funkčním obdobím na 2 roky, druhý na 1 rok.
 • Zbývající kandidáti, kteří dosáhli 15 % hlasů ve svém volebním okrsku, se stávají náhradníky.
 • V případě rovnosti hlasů u více kandidátů rozhoduje volební komise losem.