Volby do Akademického senátu ČVUT na funkční období 2020–2022

Volby jsou platné a bylo zvoleno všech 5 senátorů. Zvoleni do zaměstnanecké části byli J. Janoušek, L. Bařinka a T. Evan. Studentskými senátory se stali S. Jeřábek a J. Řezníček.

Harmonogram voleb

  • 22. 11. 2019: Vyhlášení voleb
  • 4. 12. 2019 ve 14:00: Uzávěrka registrace kandidátů
  • 6. 12. 2019 1:00 – 11. 12. 2019 14:00: Elektronické hlasování

Výsledky voleb

Volební obvod studentů

  • Počet oprávněných voličů: 2 239
  • Počet hlasujících: 677
  • Volební účast: 30,2 %
Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Ing. Stanislav Jeřábek 502 74,2
2 Ing. Jan Řezníček 353 52,1
Zvolení náhradníci
3 Tomáš Valenta 214 31,6

Volební obvod zaměstnanců

  • Počet oprávněných voličů: 121
  • Počet hlasujících: 83
  • Volební účast: 68,6 %
Pořadí Kandidát POČET HLASŮ PROCENT
Zvolení senátoři
1 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 64 77,1
2 Ing. Lukáš Bařinka 51 61,4
3 PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D. 41 49,4
Zvolení náhradníci
4 Ing. Jiří Smítka 25 30,1
5 RNDr. Igor Čermák, CSc. 24 28,9

Předseda volební komise

Ing. Ivo Petr, Ph.D.

Členové volební komise

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jan Řezníček