Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Volby do Akademického senátu FIT 2021

Volební komise vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu FIT ve volebních obvodech studentů a zaměstnanců. Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od 24. 11. 2021 9:00 do 1. 12. 2021 12:00. V aplikaci je možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky.

Průběh voleb

Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od 24. 11. 2021 9:00 do 1. 12. 2021 12:00. V aplikaci je možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky. Podrobný průběh voleb stanovuje volební řád

Členy z řad akademických pracovníků volí pouze zaměstnanecká část akademické obce a členy z řad studentů volí jen studentská část akademické obce.  

Studenti, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, si přímo v aplikaci nejpozději 24. 11. 2011 do 9:00 vyberou, zda chtějí hlasovat ve volebním obvodu studentů, či akademických pracovníků. Pokud tak neučiní, budou pro účely hlasování považováni za akademické pracovníky.

Kdy jsou volby platné

Volby do AS FIT jsou platné při celkové účasti nejméně 15 % voličů, což je vyhodnoceno zvlášť v obou volebních obvodech. Není-li v některém volebním obvodu tato podmínka splněna nebo nebyl zvolen dostatečný počet kandidátů pro naplnění AS FIT, probíhá dle Volebního řádu AS FIT další kolo voleb, resp. doplňující volby v daném obvodu.

Kdo je zvolen

  • Do AS FIT je zvoleno šest akademických pracovníků s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali alespoň 15 % hlasů akademických pracovníků, kteří se zúčastnili voleb.  
  • Do AS FIT jsou zvoleni čtyři studenti s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali alespoň 15 % hlasů studentů, kteří se zúčastnili voleb.  
  • V případě rovnosti hlasů u více kandidátů rozhoduje los.  
  • Náhradníky se stávají všichni ostatní kandidáti, kteří získali ve svém volebním obvodu alespoň 15 %. 

Harmonogram voleb

Kandidátky lze podávat do 22. 11. 2021 12:00. Samotné volby proběhnou 24. 11. – 1. 12. 2021. Výsledky voleb budou neprodleně po skončení voleb. 

  • 22. 11. 2021 ve 12:00: Uzávěrka registrace kandidátů 
  • 24. 11. 2021 9:00 – 1. 12. 2021 12:00: Elektronické volby