Volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů 2023

Volební komise zveřejnila výsledky pro volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2024–2025. Volby jsou platné a byl zvolen senátor Bc. Ondřej Štorc.

Volby do Akademického senátu FIT

Společně s těmito volbami probíhaly rovněž volby do Akademického senátu FIT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2023–2025.

Podrobnosti

Harmonogram voleb

Na základě usnesení Hlavní volební komise ČVUT v souvislosti s technickými problémy s volební aplikací se termín konání voleb posouvá o 7 dní.

Kandidátky lze podávat do 9. 11. 2023 do 12:00. Samotné volby proběhnou od 22. do 29. 11. 2023. Výsledky voleb budou zveřejněny do dvou pracovních dnů od ukončení elektronické volby.

  • 9. 11. 2023, 12:00: Uzávěrka podání kandidátek
  • 22. 11. 2023, 9:00 – 29. 11. 2023, 12:00: Elektronické volby
  • 1. 12. 2023: Vyhlášení výsledků voleb

Výsledky voleb

  • Počet oprávněných voličů: 2 464
  • Počet hlasujících: 448
  • Volební účast: 18,2 %
Pořadí Kandidát POČET HLASŮ PROCENT
Zvolení senátoři
1 Bc. Ondřej Štorc 422 94,2

Pořadí a počet zvolených senátorů se řídí Volebním řádem AS ČVUT. Seznam náhradníků nahrazuje seznam současných zvolených náhradníků studentů z voleb do AS ČVUT 2022.

Průběh voleb

Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od 22. 11. 2023, 9:00 do 29. 11. 2023, 12:00. V aplikaci je možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky. Podrobný průběh voleb stanovuje Volební řád AS ČVUT.

Kdy jsou volby platné a kdo je zvolen

Volby do AS ČVUT jsou platné při celkové účasti nejméně 15 % voličů. Není-li tato podmínka splněna probíhá dle Volebního řádu AS ČVUT další kolo volby, resp. doplňující volby. Každý volič z obvodu studentů může zvolit maximálně 2 kandidáty.

Pořadí kandidátů pro zvolení do AS ČVUT je následující:

  • Kandidát s nejvyšším počtem hlasů, který dosáhne alespoň 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb, se stává senátorem. 
  • Ostatní kandidáti, kteří neskončili na prvním místě, ale zároveň dosáhli 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb v daném volebním obvodu, se stávají náhradníky.
  • V případě rovnosti hlasů u více kandidátů rozhoduje volební komise losem.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jan Řezníček