Volby do Akademického senátu FIT ve volebním obvodu studentů 2023

Volební komise zveřejnila výsledky pro volby do Akademického senátu FIT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2023–2025. Volby jsou platné a byli zvoleni 2 senátoři, a to Štěpán Pechman a Ing. Josef Koumar.

Volby do Akademického senátu ČVUT

Společně s těmito volbami probíhaly rovněž volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2024–2025.

Podrobnosti

Harmonogram voleb

Na základě usnesení Hlavní volební komise ČVUT v souvislosti s technickými problémy s volební aplikací se termín konání voleb posouvá o 7 dní.

Kandidátky lze podávat do 9. 11. 2023 do 12:00. Samotné volby proběhnou od 22. do 29. 11. 2023. Výsledky voleb budou zveřejněny do dvou pracovních dnů od ukončení elektronické volby. 

  • 9. 11. 2023, 12:00: Uzávěrka podání kandidátek 

  • 22. 11. 2023, 09:00 – 29. 11. 2023, 12:00: Elektronické volby 

  • 1. 12. 2023: Vyhlášení výsledků voleb 

Výsledky voleb

  • Počet oprávněných voličů: 2 461
  • Počet hlasujících: 517
  • Volební účast: 21 %
Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Štěpán Pechman 382 73,9
2 Ing. Josef Koumar 281 54,4
Zvolení náhradníci
3 Albert Havliček 141 27,3

Pořadí a počet zvolených senátorů a náhradníků se řídí Volebním řádem AS FIT. Seznam náhradníků nahrazuje seznam současných zvolených náhradníků studentů z voleb do AS FIT 2022.

Průběh voleb

Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od 22. 11. 2023, 9:00 do 29. 11. 2023, 12:00. V aplikaci je možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky. Podrobný průběh voleb stanovuje Volební řád AS FIT.

Kdy jsou volby platné a kdo je zvolen

Volby do AS FIT jsou platné při celkové účasti nejméně 15 % voličů. Není-li tato podmínka splněna probíhá dle Volebního řádu AS FIT další kolo volby, resp. doplňující volby. Každý volič může zvolit libovolný počet z kandidátů ve svém obvodu.

Pořadí kandidátu pro zvolení do AS FIT je následující: 

  • První dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří dosáhnou alespoň 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb, se stávají senátory.
  • Ostatní kandidáti, kteří neskončili na prvních dvou místech, ale zároveň dosáhli 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb v daném volebním obvodu, se stávají náhradníky.
  • V případě rovnosti hlasů u více kandidátů rozhoduje volební komise losem.