Volby do Akademického senátu ČVUT na funkční období 2009–2010

Volby jsou platné a bylo zvoleno všech 5 senátorů. Zvoleni do zaměstnanecké části byli J. Kolář, I. Halaška a R. Dobiáš. Studentskými senátory se stali J. Milík a P. Vopalecký.

Harmonogram voleb

  • 27. 11. 2009 ve 12:00: Uzávěrka registrace kandidátů
  • 27. 11. 2009 po 12:00: Zveřejnění přijatých kandidátek
  • 30. 11. 2009 12:00 – 2. 12. 2009 20:00: Elektronické hlasování
  • 4. 12. 2009 do 12:00: Vyhlášení výsledků voleb

Výsledky voleb

Volební obvod studentů

  • Počet oprávněných voličů: 477
  • Počet hlasujících: 150
  • Volební účast: 31 %
Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Jan Milík 57 38
2 Petr Vopalecký, DiS. 44 29
Zvolení náhradníci
3 Jan Václavík 42 28
4 Ondřej Pelech 39 26
5 Tomáš Luňák 31 21
6 Tomáš Bohuňovský  26 17
Ostatní kandidáti
7 Tomáš Rafaj 19 13

Volební obvod zaměstnanců

  • Počet oprávněných voličů: 53
  • Počet hlasujících: 36
  • Volební účast: 69 %
Pořadí Kandidát POČET HLASŮ PROCENT
Zvolení senátoři
1 doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. 33 92
2 Ing. Ivan Halaška 19 53
3 Ing. Radek Dobiáš 17 47
Zvolení náhradníci
4 Ing. Josef Hlaváč 14 39
5 Ing. Martin Půlpitel 13 36
6 doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. 10 28

Předseda volební komise

doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.

Členové volební komise