Volby do Akademického senátu ČVUT na funkční období 2017–2019

Volby jsou platné a bylo zvoleno všech 5 senátorů. Zvoleni do zaměstnanecké části byli J. Janoušek, Z. Muzikář a R. Polách. Studentskými senátory se stali S. Jeřábek a M. Friedjungová.

Harmonogram voleb

  • 2. 11. 2016 ve 15:00: Uzávěrka registrace kandidátů
  • 3. 11. 2016 ve 13:00: Termín pro opravu nevyhovujícího návrhu
  • 7. 11. 2016 12:00 – 10. 11. 2016 12:00: Elektronické hlasování
  • 14. 11. 2016 ve 12:00: Vyhlášení výsledků voleb

Výsledky voleb

Volební obvod studentů

  • Počet oprávněných voličů: 2 242
  • Počet hlasujících: 511
  • Volební účast: 22,79 %
Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Ing. Stanislav Jeřábek 211 41,3
2 Ing. Magda Friedjungová 208 40,7
Zvolení náhradníci
3 Jan Bittner 89 17,4
4 Andrey Babushkin 84 16,4
Ostatní kandidáti
7–8 Jan Mára 68 13,3
7–8 Radomír Žemlička 68 13,3
9 Bc. Jozef Beneš 62 12,1
10 Michal Kothera 40 7,8
11 Jan Matošík 20 3,9

Volební obvod zaměstnanců

  • Počet oprávněných voličů: 104
  • Počet hlasujících: 65
  • Volební účast: 62,5 %
Pořadí Kandidát POČET HLASŮ PROCENT
Zvolení senátoři
1 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 55 84,6
2 Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. 53 81,5
3 Ing. Radomír Polách 31 47,7
Zvolení náhradníci
4 PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D. 26 40

Předseda volební komise

RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.