Ing. Eliška Šestáková

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
student Katedra teoretické informatiky