Ing. Eliška Šestáková, Ph.D.

Projekty

Algoritmy pro zpracování stromových datových struktur a kompresi dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS15/116/OHK3/1T/18
Období
2015
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat speciálních datových struktur. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Pro indexování, čtení a další zpracování dat v nich uložených je zapotřebí specializovaných algoritmů. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod komprese dat a indexování ve dvou hlavních směrech: komprese DNA sekvencí pomocí slovníkových metod a přibližné vyhledávání v genomech.

Algoritmy pro zpracování stromových datových struktur, implementaci programovacích jazyků a kompresi dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS17/209/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat efektivních datových struktur a algoritmů. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod pro indexování kombinované s kompresí dat a metod pro různá přibližná vyhledávání nad těmito indexy. Aplikace takových indexů pak je při vyhledávání v DNA a RNA sekvencích. Dalším tématem výzkumu je oblast algoritmů pro implementace dynamických pragramovacích jazyků.

Algoritmy pro zpracování stromových struktur a kompresi dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS14/101/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat speciálních datových struktur. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Pro indexování, čtení a další zpracování dat v nich uložených je zapotřebí specializovaných algoritmů. Cílem tohoto výzkumu je navrhnout efektivní a snadno pochopitelné algoritmy cílené na vyhledávání (přesné i přibližné) a indexování ve stromech, a poté poskytnout jejich implementaci. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod komprese dat ve dvou hlavních směrech: komprese DNA sekvencí a rozdílová komprese souborů.

Zpracování stromových datových struktur a kompresi dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS16/118/OHK3/1T/18
Období
2016
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat efektivních datových struktur a algoritmů. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod pro indexování kombinované s kompresí dat a metod pro různá přibližná vyhledávání nad těmito indexy. Aplikace takových indexů pak je při vyhledávání v DNA a RNA sekvencích.