Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů 2024

Dle Volebního řádu AS ČVUT vyhlašuje volební komise doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2023–2024.

Vyhlášení výsledků druhého kola doplňovacích voleb

Volební komise zveřejnila výsledky druhého kola doplňovacích voleb do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů pro funkční období 2023–2024. Volby jsou platné a byla zvolena senátorka Bc. Kateřina Šebestová.

Výsledky voleb
Druhé kolo

Volební komise vyhlašuje výsledky 2. kola doplňovacích voleb do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů. Ve volbách hlasovalo celkem 349 z 2 112 studentů, tedy celkově 16,52 %.  

 • Počet oprávněných voličů: 2 112
 • Počet hlasujících: 349
 • Volební účast: 16,52 %
Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Bc. Kateřina Šebestová 208 59,6
Zvolení náhradníci
2 Bc. Martin Urbanec 173 49,6
3 Naoki Yoshida 111 31,8

Volby jsou platné a byla zvolena senátorka Bc. Kateřina Šebestová. Všichni kandidáti dosáhli 15 % hlasů voličů (53 hlasů) a tudíž dva zbývající kandidáti se stávají náhradníky v pořadí podle počtu hlasů. 

Pořadí a počet zvolených senátorů se řídí Volebním řádem AS ČVUT.

První kolo

Ve volbách hlasovalo celkem 316 z 2 112 studentů, tedy celkově 14,96 % a volby jsou tudíž neplatné, jelikož nebyla naplněna povinná účast 15 %

 • Počet oprávněných voličů: 2 112
 • Počet hlasujících: 316
 • Volební účast: 14,96 %
Pořadí Kandidát POČET HLASŮ PROCENT
1 Bc. Kateřina Šebestová 192 60,8
2 Bc. Martin Urbanec 155 49,0
3 Naoki Yoshida 111 35,1

Volební komise tedy v souladu s Volebním řádem AS ČVUT vyhlašuje druhé kolo doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů se stejnými kandidáty, a to na období od 9. 4. 2024, 9:00 do 11. 4. 2024, 12:00.

Harmonogram doplňovacích voleb

Kandidátky lze podávat do 27. 3. 2024 do 12:00. Výsledky voleb budou zveřejněny do dvou pracovních dnů od ukončení elektronické volby.

 • 27. 3. 2024, 12:00: Uzávěrka podání kandidátek
 • 28. 3. 2024: Zveřejnění kandidátek na webu fakulty a dalších propagačních místech FIT

První kolo

 • 2. 4. 2024, 9:00 – 4. 4. 2024, 12:00: Elektronické volby
 • 5. 4. 2024: Vyhlášení výsledků doplňujících voleb

Druhé kolo

 • 9. 4. 2024, 9:00 – 11. 4. 2024, 12:00: Elektronické volby
 • 12. 4. 2024: Vyhlášení výsledků doplňujících voleb

Průběh doplňovacích voleb

Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od 9. 4. 2024, 9:00 do 11. 4. 2024, 12:00 od 2. 4. 2024, 9:00 do 4. 4. 2024, 12:00. V aplikaci je možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky. Podrobný průběh doplňovacích voleb stanovuje Volební řád AS ČVUT.

Kdy jsou doplňovací volby platné a kdo je zvolen

Doplňovací volby do AS ČVUT jsou platné při celkové účasti nejméně 15 % voličů. Není-li tato podmínka splněna, probíhá dle Volebního řádu AS ČVUT další kolo volby. Každý volič z obvodu studentů může zvolit maximálně 2 kandidáty.

Pořadí kandidátů pro zvolení do AS ČVUT je následující:

 • Kandidát s nejvyšším počtem hlasů, který dosáhne alespoň 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb, se stává senátorem.
 • Ostatní kandidáti, kteří neskončili na prvním místě, ale zároveň dosáhli 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb v daném volebním obvodu, se stávají náhradníky.
 • V případě rovnosti hlasů u více kandidátů rozhoduje volební komise losem.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jan Řezníček