prof. Christoph Kirsch

Vedoucí Laboratoře výzkumu programování

Pozice

zaměstnanec Laboratoř výzkumu programování
vedoucí Laboratoř výzkumu programování
člen grémia Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
externí učitel Katedra teoretické informatiky