doc. RNDr. Ing. Petr Zemánek, CSc.

Publikace

DESIGNING AND TEACHING AN ADVANCED COURSE COVERING OPERATING SYSTEM KERNEL DEVELOPMENT (FOR EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEMS)

Autoři
Rok
2023
Publikováno
Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2023 - post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany, 2023. ISBN 978-80-7582-290-1.
Typ
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
In this article, we discuss the motivation for including an operating system kernel development course in the master curriculum of the Faculty of Informatics at Czech Technical University (CTU) at Prague. We provide arguments for having this course included in the master's curriculum. We present selected options for the content of the course lectures and labs and options for technical infrastructure. I've shared the experience from delivering the course mentioned.

Methodology and Infrastructure for Teaching Operating Systems Courses for Large Number of University Students

Rok
2023
Publikováno
2023 18th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). IEEE Xplore, 2023. ISSN 2166-0727. ISBN 978-989-33-4792-8.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
The article shares experience with teaching operating systems courses (of various complexity) for large number (up to one thousand) students. The nature of operating systems requires specific methods of lab environment/setup, lab exercises development and design of knowledge tests and final exam requirements. Automation of teaching processes is needed while maintaining quality of knowledge transfer and protecting reputation of the University. The article covers our experience with teaching courses covering UNIX/LINUX basics, administration of UNIX/LINUX operating systems, Operating Systems (classical course) and LINUX Kernel Programming. We discuss infrastructure that we designed, and we have been successfully using for several years.development and design of knowledge tests and final exam requirements. Automation of teaching processes is needed while maintaining quality of knowledge transfer and protecting reputation of the University. The article covers our experience with teaching courses covering UNIX/LINUX basics, administration of UNIX/LINUX operating systems, Operating Systems (classical course) and LINUX Kernel Programming. We discuss infrastructure that we designed, and we have been successfully using for several years.

OPERATING SYSTEMS KERNEL DEVELOPMENT - EXPERIENCE FROM DESIGNING AND TEACHNING AN ADVANCED COURSE

Autoři
Rok
2023
Publikováno
Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2023). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2023. p. 1-18. ISBN 978-80-7582-245-1.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
: In this article we discuss motivation for including operating system kernel development course in the IT curriculum at Faculty of Informatics of Czech Technical University (CTU) at Prague. We provide arguments for having this course included in master’s curriculum. We present selected options for content of the course lectures and labs and options for technical infrastructure. Experience from delivering mentioned course is shared.

KONCEPCE VÝUKY PŘEDMĚTŮ Z OBLASTI OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Rok
2022
Publikováno
Informatika 2022 - Sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022. p. 1-62.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek se zabývá aktuální koncepcí výuky předmětů z oblasti operačních systémů na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Jsou zde uvedeny cíle studia jednotlivých předmětů, vzájemné tematické souvislosti předmětů, obsahy přednášek a cvičení. Diskutovány jsou další předměty s tematickou návazností na problematiku popsaných předmětů. Závěrem jsou navrženy předměty, jejichž obsah není aktuálně součástí studijních programů.

TECHNICKÁ A SYSTÉMOVÁ PODPORA VÝUKY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Rok
2022
Publikováno
Informatika 2022 - Sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022. p. 38-41.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Článek popisuje specifické aspekty praktické části výuky předmětů z oblasti operačních systémů. Řeší se zde následující s tím spojené problémy: (1) Možnost objektivního hodnocení funkčnosti složitých příkazů a SHELL skriptů pro velký počet studentů. (2) Možnost realizace praktických cvičení, během kterých je pro provádění příkazů nutný administrátorský režim a je třeba počítat s tím, že může dojít k destrukci systému. Je zde popsáno, jakým způsobem je tato problematika řešena ve výuce na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.