doc. RNDr. Ing. Petr Zemánek, CSc.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Automatizace ladění jádra operačního systému

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Jádra monolitických operačních systémů jsou v současnosti pravděpodobně nejsložitější centralizované programy, které podstupují proces neustáleho vývoje a ladění jak funkčnosti tak výkonnosti. Mají architekturu řádově stovek modulů. V současné době je k dispozici řadu nástrojů pro diagnostiku funkcionality a výkonnosti těchto jader, ale úroveň využitelnosti výstupů těchto nástrojů pro efektivní ladění jader je výrazně závislá na lidském faktoru, na vyspělosti a zkušenosti týmu vývojářů.

Cílem dizertační práce je výzkum metod automatického zjišťování příčin výkonnostních problémů jádra operačního systému a škálovatelnosti jader pro víceprocesorové počítačové systémy. Prozkoumejte, které známé techniky umělé inteligenne a strojového učení lze využít pro automatizaci těchto metod.